FORTUNA Sp. z o.o.
ul. Prusa 2
00-493 Warszawa
biuro@fortunagames.pl

Filia w Ostródzie
ul. Drwęcka 21
14-100 Ostróda
tel. 0-89 646 48 28
fax. 0-89 646 03 36

Zezwolenia i akty prawne

Naszym priorytetem jest działanie zgodnie z prawem i obowiązującymi regulacjami. Spółka Fortuna działa w oparciu o szereg aktów prawnych regulujących działalność podmiotów funkcjonujących na rynku gier na automatach o niskich i wysokich wygranych. Wszystkie maszyny podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady urządzania gier na automatach jest ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).

Regulacje określające prowadzenie działalności w przedmiocie gier losowych są bardzo rygorystyczne. Ustawa oraz rozporządzenia precyzyjnie definiują wymogi bezpieczeństwa, porządku oraz moralności publicznej w miejscu prowadzenia tego typu działalności.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 4 poz. 27 - pobierz PDF


Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych - pobierz PDF